bunadskjorte

Ved bestilling av skjorter vil gjerne vite kropps høyde di og vidde rund bryste.